Strategiprocessen bliver til konkrete handlinger

Arbejdet med en strategi skal ikke blot udmøntes i endnu en mappe i reolen. Den skal derimod danne grundlag for konkrete handlinger i hverdagen de næste 2-3 år.

Samtidig er det en analyse af hvordan verden vil udvikle sig, og vi sikrer at alle relevante sten vendes for at se, hvad der gemmer sig nedenunder. Derfor er analyse og refleksion en vigtig del af en velovervejet strategi, som det i vores erfaring typisk tager 3-6 måneder at udvikle, afhængigt af kompleksitet.

Den overordnede proces dækker følgende områder:

 1. Nu-analyse af egne stærke og svage sider og udviklingen blandt kunder, konkurrenter, leverandører og samarbejdspartnere
 2. Vurdering af den overordnede udvikling i samfundet og specielt i de områder, der har indflydelse på virksomhedens salg
 3. Road-to-market, som særligt i global b-to-b er et afgørende parameter for succes
 4. Supply-chain, med vurdering af "make-or-buy" og kapitalbinding i produktionsapparat
 5. IT og samarbejde, som sikrer effektivitet i eksekveringen
 6. Finansiering, som gør det muligt at eksekvere 
 7. Organisatorisk strategi, for at sikre, at posterne er dækket, og der kan eksekveres
 8. Opstilling af scenarier for, hvordan vækst kan skabes, og refleksion over disse
 9. Foreløbigt valg af strategi
 10. Funktionsopdelt oversigt over de handlinger, der er nødvendige for at nå den ønskede vækst (og funktionsopdelt budget) udarbejdes med hver funktionsansvarlig
 11. Samlet økonomisk vurdering af strategivalg og tilpasning af funktionsopdelte handlingsplaner
 12. Endeligt strategivalg, beslutning af handlingsplaner og fastlæggelse af overordnet økonomisk plan

Igennem hele strategiudviklingsforløbet fører vi en åben dialog med alle relevante medarbejdere/ledere efter aftale med topledelsen. Dette bibringer ikke alene en større grad af accept af strategien, når den skal omsættes til handling, men medfører også, at vigtige input fra dem, der er tættest på processerne, bruges aktivt.

Tilpasning af processen til den enkelte kunde betyder, at vi nogle gange udvikler både idégrundlag, vision og mission som en del af strategien, men det er langtfra altid påkrævet. Enten fordi kunden allerede har fastlagt disse, eller også fordi det er at skyde over målet, for at nå resultaterne.

Et stærkt fokus på actions sikrer dig en strategi, som skaber resultater på både kort og langt sigt.

Kontakt os for at høre mere.