Surveys med elektroniske spørgeskemaer

Proces Support A/S har stået bag en del surveys baseret på elektroniske spørgeskemaer til indsamling af data internt og eksternt i virksomheder. Det er en hurtig og billig måde at indsamle de oplysninger, man har brug for.

Alt efter hvad du vil undersøge, så kan spørgeskemaet tilpasse på utallige måder.

Spørgeskemaets opbygning

Det system som vi bruger, kan håndtere kvantitative, kvalitative, multi-choise og åbne spørgsmål. Du har mulighed for at skrive forklarende tekst undervejs. Vigtige spørgsmål kan "låses", så man ikke kan komme videre i spørgeskemaet, før spørgsmålet er besvaret. Omvendt er der mulighed for at springe spørgsmål over, som ikke har relevans for den enkelte. Hvis man f.eks. svarer "nej" til noget, så skal man ikke svare på de næste 4 spørgsmål.

Skemaet i den sprogversion, og til Jeres Corporate Design.

Udsendelse af spørgeskemaet

Alt afhængigt af hvilke informationer du har brug for at indsamle, så kan du lægge spørgeskemaet som et link på hjemmesiden, intranettet eller det kan sendes ud pr. e-mail. Når du sender pr. e-mail kan du selv bestemme, hvem der skal stå som afsender af e-mailen.

Ved udsendelse pr. e-mail er der ekstra fordele. E-mail adresserne bliver lagt ind i systemet, og systemet registrerer, hvem der sendes til, hvem der svarer, og hvad der svares. Respondenten behøver ikke at skrive noget sted, hvem han/hun er, oplysningerne kommer automatisk til at stå i det endelige analyseresultat. Yderligere er det nemt at sende en reminder til dem, der endnu ikke har svaret - og dermed øges svarprocenten. Vi har opnået meget høje svarprocenter gennem målrettet formulering af opfølgningsmails.

Ingen begrænsning

Der er ingen begrænsning på, hvor mange spørgeskemaer du må sende ud eller på, hvor mange du må sende skemaet ud til, når du bruger vores system.

Du skal dog være opmærksom på, at lovgivningen sætter nogle grænser for, hvem du kan kontakte pr. e-mail. Som udgangspunkt må du gerne henvende dig til forretningsforbindelser, som har oplyst deres e-mail-adresse i forbindelse med jeres arbejdsrelation. Derimod må du ikke uopfordret kontakte potentielle kunder pr. e-mail, med mindre, naturligvis, de har givet lov til det.

Der er ingen begrænsning på antallet af spørgsmål i et spørgeskema. Erfaring viser at få spørgsmål giver en større svarprocent, men omvendt har vi haft meget høje svarprocenter på surveys, hvor f.eks. kunder er meget engageret i virksomheden - hvilket ofte er relevant ifm. teknologiudvikling.

Fordele for respondenterne

Det elektroniske spørgeskema er meget brugervenligt. Respondenterne kan svarer når han/hun har tid, da der er elektronisk adgang til spørgeskemaet 24 timer i døgnet. Undervejs kan man se, hvor langt man er nået i besvarelserne og, man kan gå tilbage og rette sit svar, hvis det er nødvendigt. Man kan afbryde spørgeskemaet (hvis det er sendt ud pr. e-mail) og fortsætte på et andet tidspunkt.

Fordele for dig, der ønsker analysen

På meget kort tid kan du nå en masse personer, end eksempelvis i forhold til telefoninterviews. Du kan løbende følge med i antallet af indkommende besvarelserne. Når undersøgelsen er overstået, får du med det samme et overblik over besvarelserne den totale besvarelse og de individuelle svar. Endelig har du mulighed for at følge op med dybdeinterviews til udvalgte enten telefonisk eller face-to-face, og her kan Proces Support assistere, eller du kan gennemføre interviews med egne ansatte.

Behandling af data

Ønsker du en videre bearbejdning af resultatet, så kan vi eksportere de indsamlede data til et regneark. Herfra er det nemt at lave grafer og krydstabuleringer i pivottabeller, der kan bruges i en præsentation af resultatet. For enkelte typer af analyser, har vi disse regneark klar som standard.

Nyt spørgeskema

Det er nemt at genbruge et spørgeskema. Man tager en kopi og kan justere spørgsmålene til efter ønske. Hvis det skal udsendes til de samme respondenter som før, ja så ligger disse informationer allerede i systemet, og det giver kontinuitet fra år til år. Det er naturligvis muligt at tilføje eller fjerne respondenter.

Eksempler på hvad et elektronisk spørgeskema kan bruges til:

  • Interne/eksterne analyser
  • Samle markedsinformationer (f.eks. konkurrentinfo fra sælgerne)
  • Markedsundersøgelse af kundernes interesse - Insight Analyser
  • Afklare kunders tilfredshed med et produkt/service/totaloplevelse
  • Medarbejdertilfredshedsanalyse
  • Analyse af psykisk arbejdsmiljø
  • Følg udviklingen (f.eks. på en testgruppe over længere til)

Vil du se et eksempel på et spørgeskema, så har vi her lavet en lille demo version med 4 spørgsmål.

Proces Support A/S rådgiver om spørgsmål, anvendelse og opbygning af spørgeskemaet. Vi sætter det elektroniske spørgeskema op i de relevante sprogversioner, og hjælper gerne med den videre bearbejdning af data og præsentation til en samlet rapport/præsentation.

Vil du vide mere så kontakt os.