Ekstern HR afdeling - aktiv afdeling

Med stigende fokus på medarbejderne som virksomhedernes største aktiv, får området Human Ressource (HR) en stadigt større betydning og spiller en stadigt mere aktiv rolle i organisationen. I en moderne virksomhed er det væsentligt at skabe og fastholde en organisation, der arbejder effektivt mod et fælles mål, og hvor alle kender deres rolle i værdiskabelsen.

Du kan med fordel vælge at lægge HR-opgaverne eksternt hos Proces Support, fordi objektiviteten og den professionelle tilgang er i højsædet. Mange virksomheder har ikke altid arbejde nok til at beskæftige en fuldtidsansat HR-ansvarlig, og hvis ansvaret placeres hos en anden funktionschef, får det ofte ikke det nødvendige fokus. Proces Support kan bidrage med den nyeste viden udefra og nogle faste procedurer, som sikrer det bedste resultat for virksomheden og medarbejderne uden, at der tabes fokus.

Vi har erfaring med alle opgaver, der vedrører virksomhedens medarbejdere - lige fra rekruttering af medarbejderen til den dag ansættelsesforholdet af den ene eller den anden årsag ophører. Vi tager gerne ansvar for medarbejderfastholdelse, medarbejderudvikling, karriereplanlægning og -rådgivning, uddannelsesplanlægning eller coaching af enkeltpersoner og teams, og sikrer at virksomheden overholder gældende lovgivning undervejs.

Hos Proces Support har vi erfaringen og viden til at fungere som din virksomheds eksterne HR-afdeling, og vi tilpasser samarbejdet til dine nøjagtige krav.

Kontakt os for at høre hvor let det er.