NEO PI-R personlighedsanalyse

NEO PI-R er forankret på baggrund af årtiers amerikansk og britisk forskning. Testen tager udgangspunkt i, at personligheden har fem overordnede grundlæggende personlighedsdimensioner. 

NEO PI-R testen har 240 spørgsmål, og den giver et meget nuanceret billede af personen og mulighed for at kombinere testpersonens svar med 360 graders vurdering eller sammenligning med peers.

De fem personlighedsdimensioner i NEO PI-R test

En NEO PI-R test måler på følgende fem dimensioner:

 • Emotionelle reaktioner
  Dimensionen afspejler personens overordnede emotionelle reaktioner. Typisk vil personer, der scorer lavt på denne dimension være afslappede og ikke bekymre sig og fremtidige problemer. Viser en personlighedsanalyse at personen derimod ligger højt i denne dimension, så vil de hurtigt blive stressede, bekymre sig og være anspændte.

 • Ekstroversion
  Dimensionen "ekstroversion" i NEO PI-R afspejler personens energiniveau og sociale behov. Viser en personlighedsanalyse at personen scorer lavt på denne dimension, betyder det at de foretrækker at arbejde alene eller i små grupper. Disse mennesker har ofte en mere formel tilgang til andre mennesker. Personer, der scorer højt vil ofte have et højt energiniveau, have et stort socialt behov og interesse for at være sammen med andre mennesker socialt, som fagligt. 

 • Åbenhed over for oplevelser
  Dimensionen afspejler personens overordnede tilgang til forandringer, nye ideer og tanker. Personer der scorer lavt på denne dimension vil være jordnære og praktisk tænkende. Personer det scorer højt, vil være iderige, kreative og omstillingsparate.

 • Venlighed
  Dimensionen "venlighed" i NEO PI-R afspejler personers tilgang til andre mennesker, sociale konformitet og deres tillid til andre mennesker. Personer, der scorer lavt vil være konkurrenceorienterede og have en kold og noget kynisk indstilling, til andre mennesker. Derimod vil personer der scorer højt, være flinke, medgørlige og tillidsvækkende. Personer der scorer højt vil fokusere på gruppens trivsel.

 • Samvittighedsfuldhed
  Dimensionen afspejler personers selvdisciplin, samvittighedsfuldhed og strukturering. Viser en personlighedsanalyse at personen scorer lavt på denne dimension, så betyder det at de er impulsive, spontane og de vil undgå regler og orden. Personer, der scorer højt vil være ambitiøse, selvdisciplinerede og perfektionistiske.

Kontakt os for at høre mere.

Her en beskrivelse af NEO PI-R personlighedsanalyse