People Test Logik

People Test Logik er en kombinationsanalyse og beregner, som de fleste andre intelligensanalyser, en generel intelligensscore, som vurderes ift. en IQ score normalfordeling for mange lignende test i lignende stillinger.

Derudover giver analysen, i modsætning til mange andre intelligenstests, en detaljeret profil af vedkommendes intelligens og logiske formåen inden for forskellige områder, som er relevante til arbejdsmetoderne i dagligdagen.

Den samlede intelligensscore kan fortælle os noget om, hvorvidt en person er mere eller mindre velbegavet, og det er anerkendt, at der i nogle stillinger er en klar sammenhæng mellem IQ score og performance i jobbet, særligt i topleder- og lederstillinger, samt i stillinger som kræver kompleks differentiering for at nå resultater.

Kontakt os for at høre mere.

Her et eksempel på en People Test Logik