DISC - Dominans, Indflydelse, Stabilitet, Tilpasningsdygtighed (Compliance)

DISC er en personanalyse med tråde tilbage til 1928, og som fortæller noget om menneskers adfærd i virksomheder/organisationer.

DISC personanalyse viser en persons adfærd i forskellige situationer, og er derved velegnet til rekruttering såvel som medarbejderudvikling, også for grupper.

DISC's profilen måler en persons adfærd på 4 parametre

 • D - Dominans: mennesker med højt D udviser dominerende adfærd, idet de ser udfordringer eller problemer som skal overvindes. De opfatter sig selv som mere betydningsfulde og stærkere end omgivelserne (deres medmennesker). Mennesker med dominerende adfærd vil forsøge at styre andre mennesker og de har fokus på at ændre omgivelserne således, at de kan få de resultater de ønsker sig.
 • I - Indflydelse: mennesker med højt I forsøger at gøre indflydelse på andre ud fra en opfattelse om at de er stærke i gunstige omgivelser og de ønsker at andre skal have den samme opfattelse af, som vedkommende selv. De forsøger at påvirke andre ved at overtale, fordi de er overbeviste om, at de kan. 
 • S - Stabilitet: mennesker med højt S er tilbøjelige til at være modstandere af forandringer, idet de ønsker at bevare de gunstige omgivelser, som de har. De synes at tingene er gode som de er og bør forblive sådan, med mindre forandringerne sker på en overskuelig måde og efter deres mening forbedrer situationen. De har fokus på at udføre opgaver i samarbejde med andre indenfor kendte rammer.
 • C - Tilpasningsdygtighed (Compliance): Mennesker med højt C forsøger at analysere omhyggeligt og derefter arbejde på at opnå høje resultater. De arbejder disciplineret, systematisk og nøjagtigt.

DISC profilen fortæller, hvordan medarbejdere eller jobansøgere reagerer i hverdagssituationer, og under stress. Det giver mulighed for udvikling, og en fælles referenceramme for en gruppe.

Proces Support bruger DISC profilen til

 • Rekruttering
  DISC personanalyse understøtter rekrutteringsprocessen, da det gør det muligt at afdække om en medarbejder vil styre andre, eller om det er en medarbejder der er imod forandringer
 • Medarbejderudvikling
  En DISC profil bygger på adfærd og det er derved muligt at måle, om en medarbejder har udviklet sin profil, siden den oprindelige profil analyse blev udført, og hvilken retning man ønsker at udvikle personen
 • Teamudvikling og teamsammensætning 
  DISC personanalyse kan bruges til at sammensætte teams på baggrund af deres personlighed, hvilket kan medvirke til at skabe dynamiske teams. I eksisterende teams kan adfærdsmønstre gøres synlige, så man kan arbejde med at udvikle teamet, de relevante personlighedstræk er i teamet.

Kontakt os for at høre mere.

Her et eksempel på en DISC profil