Robotics Process Automation (RPA)

Hvad kan man opnå med en software robotter?

En software robot (bot) er en digital assistent, der kan arbejde på tværs af alle programmer, der kører på en Windows PC eller server.

 • Monotone og ensformige opgaver kan udføres af en software robot i stedet for et menneske
 • Gentagende og regelbaserede processer kan køre automatisk, hurtigt og med stor præcision uden, at der skal en ansat ind over
 • Frigive ressourcer i organisationen blandt funktionærerne
 • Der kommer mindre pres på organisationen, fordi en stor del af opgaverne løses automatiseret
 • I får gladere medarbejdere, som kan arbejde med udviklende og vækstende opgaver - fremfor kedelige og gentagende opgaver
 • Medarbejder 24/7 - 365 dage om året uden ferie, sygdom eller andet fravær
 • Fejlfri og hurtig levering af kvalitetssikret data
 • I får en højere effektivitet i beslutningstagning, fordi software robotter kan samle data fra flere forskellige systemer (BI på tværs af applikationer)
 • Man gør samlet set virksomheden til et meget attraktivt og interessant sted at være ansat i

Vi har arbejdet med software robotter de sidste 4½ år og tilbyder at hjælpe med digitaliseringsstrategier, udvikling af organisatoriske playbooks, workshops, afklaring af muligheder for digitalisering, sparring på teknologivalg, programmering osv. Dermed kan vi hjælpe jer gennem hele processen fra idé til realisering.

Proces Support A/S er UiPath partner, og tilbyder udvikling og vedligeholdelse af software bots. Derudover udvikler vi også software bots i Microsoft Power Automate Desktop. Vi har et bredt kendskab til de forskellige systemer på markedet, og ønsker I at digitalisere, så kan vi hjælpe dig med afklaring og et overblik over stærke og svage sider for de forskellige løsninger.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan en software bot kan hjælpe din digitalisering og automatisering.

Hvad kan en software bot?

En software bot kan løse mange opgaver 24/7 - 365 dage om året. Den kan bl.a.

 • Arbejde i alle afdelinger og hele værdikæden med én licens, blot den har de nødvendige adgange (naturligvis med relevant opfyldelse af standarder og compliance)
 • Søge data i forskellige IT-systemer, på hjemmesider og i dokumenter – og tilsvarende indtaste data i disse
 • Skrive svar på mails efter lidt mere omfangsrige regler/flows end blot et standardsvar – eksempelvis efterspørge info, hvis de ikke er medsendt
 • Hurtigt og effektivt levere fejlfri og kvalitetssikrede data
 • Dokumenthåndtere
 • Følge op på indhentede samtykker og andre compliance-områder
 • Kontrollere at processer er udført rigtigt og efter reglerne – enten ved at øge mængden af stikprøvekontrol eller gennemføre 100% kontrol