Garuda FokusProfilen

Garuda FokusProfilen er en typeindikator der kortlægger, hvilke funktioner den enkelte fokuserer på i sit daglige arbejde. Garuda FokusProfilen rummer desuden en række supplerende moduler til at arbejde med teambuilding, udvikling, konfliktløsning m.m.

Garuda FokusProfilen afdækker hvilke områder der fokuseres på i arbejdet. I enhver arbejdsgruppe, afdeling eller virksomhed er der groft sagt fire forskellige opgavetyper, der skal løses:

Grunder-opgaver - sikre at der er orden i grundlæggende opgaver
Resultat-opgaver - udvise handlekraft og skabe hurtige resultater
Integrator-opgaver - sørge for at samarbejde og kommunikation fungerer
Udvikler-opgaver - sikre at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling

Ingen kan fokusere på alt på én gang. Vi fokuserer hver især - bevidst eller ubevidst - på nogle områder.

Garuda FokusProfilen rummer 7 værktøjer

Fokus Profil - personens oplevelse af egen adfærd
Spejl Profil - kollegaers, lederes og medarbejderes oplevelse af personen
Udviklings Profil - lederens ønsker til, hvordan personen bør udvikle sig
JobKrav Profil - hvilke krav stiller jobbet
Drømmejob Profil - hvilke krav stiller personens drømmejob
Team Profil - hvilke krav stilles der til teamet (hvilke opgaver skal løses)
Gruppe Profill - hvordan ser teamets samlede fokusprofiler ud

Kontakt os for at høre mere.