Garuda KompetenceProfilen

Garuda KompetenceProfil giver et detaljeret overblik over personlige kompetencer og erfaringer i forhold til en given stilling.

Spørgeskemaet afdækker 16 træk, der har betydning for arbejdslivet.

KompetenceProfilen er gennemtestet og lever op til alle statistiske mål for pålidelighed og troværdighed, og er dermed et solidt værktøj til rekruttering og udvikling af ledere og funktionærer.

Med Garuda KompetenceProfilen får du blandt andet indblik i:

Hvad motiverer personen?
Hvad giver personen jobtilfredshed?
Hvordan kommunikerer personen?
Hvordan samarbejder personen med andre?
Hvordan ser personen på forskellige normer og værdier?
Hvor meget støtte og opbakning har personen behov for?
Hvordan forholder personen sig til forandringer?  

Kontakt os for at høre mere.

Eksempel på Garuda KompetenceProfil

Demo profil Garuda KompetenceProfil