Handlingsplaner - taktikken bag strategien

Handlingsplaner er det taktiske resultat af strategiarbejdet.

En god handlingsplan er både ambitiøs, realistisk opnåelig, målrettet og fleksibel. Samtidig er en god handlingsplan også udarbejdet med en vis tidsmæssig ambition, så aktiviteter udføres parallelt i stedet for serielt.

Sammenhængen mellem handlingsplaner fra forskellige organisatoriske områder er traditionelt en udfordring. Vi sikrer, at der er sammenhæng ved at inddrage den samlede ledergruppe til den tidsmæssige afklaring af, hvornår hvilke indsatser skal gøres på tværs af organisationen. Det skabe respekt for de andre områder, og sikrer at alle trækker i samme retning. 

Handlingsplaner har kun værdi, når de omsættes til handling. Proces Support hjælper med, at dette sker, ved at indgå i konkrete projektaktiviteter. Gennem intern kommunikation og sparring, sikrer vi at hver enkelt leder og medarbejder når i mål med sine aktiviteter. Når det er påkrævet, tager vi gerne arbejdstøjet på og deltager aktivt i udførelsen af aktiviteterne for at sikre resultaterne.

Vi sørger for, at ting sker!

Kontakt os for at høre mere.