Ekstern afdeling

Mange virksomheder outsourcer en del af produktionen til Østeuropa eller Fjernøsten med det formål at styrke konkurrenceevnen. Det giver god mening, fordi omkostningerne er lavere end ved in-house produktion, og fordi det giver mulighed for at fokusere på det, som man er bedst til.

Men også andre funktioner som f.eks. marketing, HR og business development kan med fordel outsources, og resultaterne kan aflæses direkte på bundlinjen.

De forbedrede resultater viser sig, fordi specialisering og fokus hos medarbejderne øger både output og kvalitet i din virksomhed. Du bør derfor løbende overveje, om funktioner i din virksomhed skal outsources til en ekstern partner.

Flere af Proces Supports faste samarbejder som ekstern afdeling for kunder dokumenterer, hvorfor det er en fordel at outsource særligt HR og marketing, men også forretningsudvikling. Kontakt os for at høre mere.