Energioptimering - reducer energiforbruget

Du har sikkert fokus på at reducere energiforbruget i din virksomhed.
Måske har du fået lavet en oversigt over, hvor I kan gøre en ekstra indsats for at spare penge.

Men ét er at få udarbejdet en oversigt over indsatsområder, noget andet er at få indsatsområderne implementeret, når linielederne har rigeligt i den daglige drift.

Proces Support A/S er den fleksible ressource, der hjælper virksomheder med at implementere energioptimering, og vi er garant for at opgaverne bliver gennemført.

Opgaver i en energioptimeringsproces kan være som følger

 • Grovplan for prioriterede indsatser med tovholdere
 • Sikre struktur i ledelsen af projektet ift. investeringsplan
 • Gennemføre indsatser - lavthængende frugter først
 • Måle på resultater hvert halve år
 • Organisatorisk forankring
 • Idébank til indsamling af idéer
 • Fejre resultater i organisationen
 • Intern kommunikation
 • Bruge resultater i marketingøjemed
 • Positionere miljø som købsparameter hos kunderne
 • Samle resultater i årligt grønt regnskab
 • Compliance med de nye Energisyn regler for større virksomheder

Når du skal i gang med at markedsføre din virksomhed som grøn, er det derfor på et ærligt grundlag, og du har fået de økonomiske gevinster af sparet energi.

Kontakt os for at høre mere.