Strategi - implementeret og omsat til handling

En strategi, der er udviklet på den rigtige måde, giver den store fordel, at hele organisationen kender retningen og er enige om prioriteterne. Det skaber en sikkerhed for, at alle niveauer i organisationen prioriterer de rigtige ting i hverdagen og får afsluttet de vigtigste projekter først. Her ligger værdien af en god strategi!

Når Proces Support som strategikonsulent arbejder med at udvikle en strategi, følger vi et relativt enkelt men dog detaljeret forløb. Det sikrer, at I får taget beslutninger om alle områder, og får prioriteret de kommende års investeringer rigtigt.

Vi sikrer, at strategien ikke blot er fine ord, men at den omsættes i konkrete handlingsplaner for de enkelte indsats- og ansvarsområder. Vi bruger og tilpasser værktøjer, som gør det let at følge op, og det sikrer, at I løbende kan opdatere strategien og indsatsområderne, uden at skulle starte forfra.

Da vi tror på, at alle virksomheder er forskellige, genbruger vi aldrig en proces 100%. I samarbejde med Jer, beslutter vi, hvilke værktøjer, I ønsker at anvende, og tilpasser til konkrete ønsker.

Når strategien er lagt fast, kan vi hjælpe dig med at få strategien omsat til handling ved at tage ansvar for konkrete tiltag i samarbejde med organisationen. At vi tilbyder dette forpligter os, og giver dig sikkerhed for, at strategien kan eksekveres.

Kontakt os for at høre mere.