Analyse medarbejdertilfredshed / psykisk arbejdsmiljø

Vi gennemfører 2-årlige lovpligtige undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø for en række mellemstore virksomheder, som både har funktionæransatte og timelønnede. De kombineres oftest med medarbejdertilfredshedsanalyser, der kan bruges som basis for HR strategier og planer, f.eks. med det formål at reducere sygefraværet.

Der findes ikke valide analyser af, hvad sygemeldte fejler, da der ikke sker en overordnet registrering af diagnoserne bag sygefraværet i Danmark. International forskning og vores erfaringer peger dog på, at hovedparten af sygefraværet skyldes uspecificerede symptomer, der ikke kan forklares medicinsk, og det formodes derfor, at det primært bunder i arbejdsmiljøet, og i særlig grad det psykiske arbejdsmiljø.

Et væsentligt og målbart udbytte af at gennemføre og bruge tilfredsheds- og arbejdsmiljøundersøgelser er, at det kan medvirke til at reducere sygefraværet. Det vurderes almindeligvis, at arbejdsmiljø i bred forstand kan forklare omkring en tredjedel af alt sygefravær, og derfor er arbejdsmiljøindsatsen udslagsgivende, ift. at få sygefraværet ned.

Derudover kan analyser bruges til at spotte utilfredshed med ledelsen, og derved kan man undgå at tabe gode erfarne medarbejdere eller talenter, som man har brugt megen energi på at tiltrække og udvikle.

Vi kan kun anbefale, at arbejde professionelt med disse analyser, og hvis man samarbejder med os, så kan der være mulighed for at benchmarke med vores andre kunder.

Kontakt os for at høre mere.