Rekruttering til alle stillinger i organisationen

Proces Support gennemfører effektivt og professionelt rekrutteringsprocessen fra start til slut. Virksomheden slipper for det administrative arbejde og allerede fra dag 1 udarbejdes en fast tidsplan, der sikrer, at både virksomhed og ansøgere hele vejen er informeret om forløbet og kan planlægge derefter.

Uanset de gældende konjunkturer er arbejdsmarkedet præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft, og samtidig er rekrutteringsprocessen blevet kompleks og omfattende. Virksomhederne kæmper om at tiltrække og fastholde de bedste, de dygtigste og de mest erfarne medarbejdere. Og disse medarbejdere kan vælge og vrage - de er blevet kræsne og stiller krav.

Den rigtige branding af virksomheden og udformningen af jobannoncen er blevet af afgørende vigtighed, hvis den rigtige medarbejder skal føle sig fristet.

En grundig forberedelse af rekrutteringsprocessen, gennemgang og vurdering af ansøgninger, samtaler, test, referencetagning, svarbreve, indkaldelse til og afholdelse af samtaler, og kontraktforhandling er alt sammen ressourcekrævende aktiviteter, som kan være svære at passe ind i en funktionschefs allerede travl hverdag.

Proces Support arbejder efter en fast proces, som sikrer en høj effektivitet. Det er naturligvis medvirkende til at omkostningerne til rekruttering reduceres ift. traditionelle metoder, så samtidig med at du får en top-professionel løsning, reducerer du dine omkostninger.

Vi har erfaring med løsning af rekrutteringsopgaver på alle organisatoriske niveauer, som f.eks.:

 • direktører (CEO, CFO, CSO, CTO)
 • afdelingsledere
 • specialister
 • ingeniører
 • teknikere
 • kvalitetspersonale
 • area sales managers
 • marketingpersonale
 • økonomipersonale
 • planlægnings- og logistikmedarbejdere
 • administrativt personale
 • servicepersonale

Kontakt Proces Support for at høre mere om vores målrettede rekrutteringsproces.