Et par af vores referencer

Her følger et par udvalgte anonyme referencer - vi oplyser gerne konkrete referencer fra virksomheder der ligner din.

Industrivirksomhed med 55 ansatte og er repræsenteret i 35 lande verden over. Den administrerende direktør udtaler:

En stor fordel at outsource marketingarbejdet

"Som en mellemstor virksomhed har det vist sig som en stor fordel at outsource marketingarbejdet til Proces Support da omkostninger herved kan knyttes op til den enkelte opgave. Endvidere er det en stor fordel at arbejde sammen med et firma som fra første step kan løfte en hvilken som helst marketing-opgave uden at der kræves et større ressourceforbrug på introduktion- og uddannelsesområdet."

Den Global Sales Manager udtaler: Ved at anvende Proces Support A/S til varetagelse af firmaets marketingaktiviteter kan firmaets sælgere fuldt ud koncentrere sig om at udføre salgsaktiviteterne professionelt, velvidende at marketingsiden ligeledes udføres af professionelle med stor faglig kompetence i alle aspekter af dette.

Proces Support A/S's evne til at sætte sig ind i netop vores marketingbehov og den løbende sparring omkring dette er af afgørende betydning for vores valg af netop Proces Support, som vi kun kan anbefale.

______________________________________________________________________________________________

International produktionsvirksomhed med 250 ansatte i Danmark og yderligere 50+ ansatte i 10 udenlandske datterselskaber. Salgs- og marketingdirektøren udtaler:

En kompetent samarbejdspartner

Vi har brugt Proces Support til ret forskellige opgaver, både korte og lange, og hver gang med succes. Per er behagelig og kompetent som samarbejdspartner, og vi er glade for at kunne stå i et "fast forhold" til ham - selvom vi bor hver for sig.

______________________________________________________________________________________________

Industrivirksomhed med ca. 150 ansatte og egne datterselskaber/kontorer i 11 lande.
Direktøren udtaler:

En vedholdende indsats hjælper os i mål

Vi har brugt Proces Support til en række strategisk, taktisk og operationelle opgaver og vi føler nærmest at Proces Support er blevet en del af vores organisation. Proces Support løser opgaverne i tæt samarbejde med os og har altid en positiv og fremadrettet indgangsvinkel til tingene.

Marketing Manageren udtaler: Proces Support er en fleksibel og effektiv partner, som rummer mange muligheder!

______________________________________________________________________________________________

Rederivirksomhed med mange ansatte worldwide, heraf ca. 70 i Danmark.
Den administrerende direktør udtaler:

Vi har sparet penge

Regningens størrelse hænger sammen med de krav, vi stiller, og på grund af de månedlige opgørelser ved vi altid, hvad der er brugt tid på. Vi har rent faktisk sparet penge på tryksager sammenlignet med selv større virksomheder. Jeg kan derfor varmt anbefale Proces Support som ekstern marketingafdeling.

______________________________________________________________________________________________

Virksomhed med 350 ansatte og afsætter sine produkter worldwide direkte og gennem agenter og distributører. Senior Sales Manager og marketingansvarlig udtaler:

Hurtigt og professionelt

Vi har brugt Proces Support til at udføre opgaver indenfor marketing, kataloger, brochurer, websider, materiale til messer etc.
Proces Support har løst disse opgaver hurtigt og professionelt og til stor gavn for vores firma.

______________________________________________________________________________________________

Produktionsvirksomhed med ca. 45 ansatte og afsætter sine løsninger primært i Danmark.
Den administrerende direktør udtaler:

Et løft til virksomheden

Vi sætter stor pris på vort samarbejde med Proces Support, som vi bruger, når vi føler, vi ikke internt i organisationen har tilstrækkelig viden til at løfte en given opgave, eksempelvis marketing.
Hos Proces Support møder vi meget kompetente mennesker, som hurtigt griber opgaven og får den håndteret. Man føler sig derfor tryg, når opgaverne er overdraget til Proces Support, man ved opgaven bliver håndteret effektivt og professionelt.
Vi oplever gang på gang, at det produkt, vi modtager retur, bliver afleveret på et højt fagligt niveau. Jeg kan således konstatere, at Proces Support har været med til at løfte min virksomhed.

______________________________________________________________________________________________

Industrivirksomhed med 200 ansatte og afsætter i flere lande direkte og gennem forhandlere.
Den administrerende direktør udtaler:

Hurtig dialog, konceptudvikling og praktisk udførelse

Vi har et stort udbytte af vort samarbejde med  Proces Support.
Vi har hurtigt opnået en direkte dialog, der har givet os kreativ konceptudvikling og en effektiv praktisk udførelse.

______________________________________________________________________________________________

 

Virksomhedsforening med ca. 500 medlemsvirksomheder.
Konsulenten udtaler:

Flot resultat

Tak for det gode samarbejde og et meget flot resultat.

______________________________________________________________________________________________

Uddannelsesinstitution med over 100 ansatte og ca. 1000 studerende.
Den marketingansvarlige udtaler:

Inspiration i hverdagen

"I mit job er jeg været meget inspireret af samarbejdet med Proces Support som ekstern marketing coach, fordi det hele tiden giver nye impulser udefra. Her får vi den ekspertbistand vi lige står og mangler, lige fra udarbejdelse af marketingstrategier, fastlæggelse af budgetter til sparring omkring konkrete marketingtiltag.
Vi har et helt perfekt samarbejde med Proces Support A/S.
Det føles mest, som om vi er kolleger.

______________________________________________________________________________________________

Industrivirksomhed med 60 ansatte og afsætter 60% af produktionen på eksportmarkeder.
Direktøren udtaler:

En hurtig forståelse for opgaven

"Proces Support har med indlevelse hjulpet os med flere opgaver. De forstår hurtigt opgaven og vi har haft stor glæde af deres inspiration til opnå nogle gode resultater. Per går foran og han får opgaven løst.
Hvis vi ikke rigtigt kommer videre, fordi vi ikke har kompetencerne, tidsmæssigt overskud eller mandskab, så ringer vi til Proces Support. Når vi ringer, så lytter de engageret og har stor forståelse for vores virksomhed. De sørger også for det udførende til vores fulde tilfredshed. Når vi tager kontakt til Proces Support, så sker der noget med det samme.

______________________________________________________________________________________________

Mellemstor kursusvirksomhed, Afdelingslederen udtaler:

Dynamisk miljø omkring markedsføring og salg

"Samarbejdet med Proces Support har skabt et dynamisk miljø omkring markedsføring og salg af uddannelsesinstitutionens udbud af uddannelser og bidraget til at vi har fået struktur på målbarheden af vores resultater."

En uvildig part som sørger for tingene ses fra mange vinkler Proces Support er en god sparringspartner, som sørger for at styre os igennem processen. De er med som en uvildig part og sørger for, at vi kommer rundt i alle hjørner og får set på tingene fra mange vinkler. Vi er en teknisk orienteret virksomhed, og Proces Support bidrager med det kreative input til f.eks. marketing og employer branding. I vores rekruttering står Proces Support for, at der sker fremdrift, og for at vi har en kvalitetssikret proces. Ansøgerfeltet er øget væsentligt, og de er garant for at vi får de rigtige personer ansat. De gør en forskel, og vi sparer tid.