Kontorrobotter

Kontorrobotter, softwarerobotter eller RPA (Robotic Proces Automation) - kært barn har mange navne. Men det er en ny digital kollega man ansætter til at udføre gentagende eller regelbaserede arbejdsprocesser foran computeren. Det er en ny kollega som aldrig er syg, ikke skal have pause eller ferie - kontorrobotten kan arbejde 24/7 - 365. Mange virksomheder har robotter i produktionen, og høster store fordele ved at de udføre tidligere manuelt arbejde - nu er tiden kommet til kontorrobotter.

  Hvad er en kontorrobot?

  En kontorrobot er et stykke software, som kan udføre de opgaver på computeren, som der ellers normalt skal mennesker til. Den kan arbejde med at trække data ud af IT systemer eller skrive data i forskellige IT systemer, som det normalt er dyrt og besværligt at integrere med. En stor fordel er, at kontorrobotten kan arbejde på tværs af IT systemer.
  Når den kommer ind i organisationen og tager det regelsbaserede ellers administrative arbejde, frigøres der tid og ressourcer til andre typer opgaver. Det kan være mere spændende og udfordrende opgaver, eller mere forretningsfremmende opgaver som at kontakte kunder eller leverandører for bedre leveringsaftaler.

  Hvad får I ud af en kontorrobot?

  Kontorrobotter har mange fordele, og hjælper virksomheder med at opfylde de strategiske og taktiske mål. Jeres fordele afhænger af, hvad i vil med kontorrobotter, og hvordan i griber det an. Men generelt kan man opnå:

  • Økonomiske besparelser gennem automatisering
  • Sikkerhed, præcision og få fejl i dataarbejdet
  • Standardisering af processer, og sikring af ensartet udførelse af opgaverne
  • Øget hastighed i opgaveløsnngen, og du sikrer dermed større produktivitet
  • Frigørelse af manuel arbejdskraft
  • En medarbejder for hele værdikæden

  Hvilke systemer til kontorrobotter findes der?

  Der findes en lang række systemer til at udvikle kontorrobotter. De største og mest kendte er UiPath, Microsoft Power Automate Desktop, Blue Prism, Automation Anywhere, WorkFusion, NICE, Kofax og Foxtrot. Vi arbejder primært med UiPath og Microsoft Power Automate Desktop, da vi synes, det er de bedste systemer, som bedst opfylder vores kunders behov. De har bl.a. et konsistent højt niveau af updates; omfattende gratis e-learning; ekstrem enkel user-interface; visualiseret workflow løsning; mange udviklere og støt stigende "Activity" økosystem.
  Jeres teknologivalg afhænger af; hvordan systemerne taler sammen med jeres systemer; hvad I vil opnå med kontorrobotterne; og hvordan I vil griber processen an. Lad os guide jer i teknologivalgsprocessen. 

  Hvordan kommer vi igang med kontorrobotter?

  Det hele starter med et indledende møde, hvor vi redegør generelt om kontorobotter og de forskellige teknologoier. Den planter de første frø for kontorobotter. Næste skridt i processen er en workshop hos jer, hvor relevante personer og procesejere deltager. Her bredder vi videnen om kontorrobotter ud, og giver en lektie for. Lektien er at komme på relevante processer til kontorrobotten. 14 dage efter afholder vi igen en workshop, hvor vi kigger på de processer, som er kommet ind. Vi klassificerer dem efter hyppighed af processen og kompleksitet af processen. Det mest oplagte sted at starte med kontorrobotter er med simple opgaver, som udføres ofte. Men sammen gemmengår vi de indkommende processer og beslutter, hvilke vi skal starte med at programmere.