Coaching/Sparring

Coaching og sparring er metoder til bedre udnyttelse og fordeling af lederes eller nøglepersoners ressourcer - både arbejdsmæssigt og privat. Og det er blevet almindeligt accepteret at søge professionelt modspil til på denne måde at få optimeret balancen imellem arbejdsliv og privatliv.

Coaching og sparring tager altid udgangspunkt i og er målrettet de opgaver, du skal løse. Ved at stille de rigtige spørgsmål hjælper vi dig med at opnå en højere udnyttelse af dit produktive og kreative potentiale.

Coaching og sparring foregår på virksomheden med intervaller, som aftales individuelt. Det betyder bl.a., at du ikke behøver at blive stresset af at skulle rive hele dage ud af kalenderen for at deltage i kurser, hvor hovedparten af indholdet måske i virkeligheden ikke direkte vedrører din hverdag. Vil du hellere mødes på vores kontor, der ligger fortroligt i Svendborg, så kan det naturligvis også lade sig gøre.

Med basis i vores erfaring tør vi godt sige, at coaching og sparring er blandt de bedste metoder til at nå mere ambitiøse resultater!

Kontakt os for at høre mere.