Hosted sekretariat

Proces Support arbejder for en lang række virksomheder, og har derfor også indsigt i mange forskellige typer af markeder og udfordringer.

Samtidig spænder arbejdsområderne fra strategi og analyse, til marketing, HR og IT.
Det har medført, at vi varetager en funktion som hosted sekretariat for flere foreninger og virksomheder.

Vi varetager alle opgaver, så formanden og bestyrelsen skal bruge et minimum af tid på unødvendige opgaver, og kan fokusere på deres væsentligste mål.

 • Oprettelse af foreninger og virksomheder i offentlige registre
 • Forfatning og revision af vedtægter
 • Afholdelse af generalforsamling
 • Bogføring og regnskab
 • Strategiudvikling for foreninger
 • Mødeplanlægning, -indkaldelse og -styring
 • Styring af stamdata for medlemmer og forening
 • Medlemskontakt
 • Udvikling af kursustilbud
 • Branding
 • Pressekontakt
 • Hjemmeside og brochurer
 • Merchandise

I det daglige er vi en god sparringspartner i udviklingen af netværkene/virksomhederne, og vi varetager også facillitatorrollen ved strategiudvikling eller større opgaver.

Så hvis du ønsker at få et velfungerende netværk/virksomhed med et klart mål, og en positiv kommunikation med medlemmerne/kunderne og omverdenen, samtidig med at der er styr på økonomien, så kan vi hjælpe dig med det.

Kontakt os for at høre mere.