Vores etiske og juridiske regler

  Generelt

  Proces Support lægger stor vægt på gensidig tillid. Derfor er etik og fortrolighed en del af vores forretningsfilosofi, og vi er bekendt med datalovgivningen og følger den.

  En ansættelse er en vigtig beslutning for alle parter. Proces Support er den neutrale partner i processen, og vi arbejder på at sikre begge parters fremtidige udbytte.

  Om vores juridiske og etiske regler kan generelt siges, at:

  • Proces Support behandler dig som kandidat individuelt og med respekt
  • Proces Supports kunder kan modtage profiler på ansøgere i vores database ifm. rekruttering, forudsat, de har bekræftet fortrolighed
  • Ønskes det at du skal udføre en profil/test efterfølges det altid af mundtlig/skriftlig feedback til dig
  • Referencer oplyst af dig kontaktes kun efter forudgående tilladelse fra dig
  • Ved referencer sikres at referencegiver er bekendt med fortrolighed, og først derefter oplyses hvilken virksomhed og hvilket job det omhandler. Informationen gives for at referencepersonen kan kvalificere informationen mest muligt ift. det konkrete job
  • Proces Support vurderer din egnethed i forhold til jobbet, og vurderes flere kandidater egnede, prioriteres I efter valgkriterier
  • Udvælgelse til samtale sker sammen med vores kunde, og selvom du objektivt er kvalificeret til jobbet, betyder det ikke automatisk, at du kommer videre i forløbet, da der kan være andre kandidater med tilsvarende profiler
  • Informationer håndteres elektronisk via rekrutteringssystemet, men skulle der blive skrevet hardcopy ud, så bliver disse makuleret, så snart rekrutteringen er afsluttet
  • Har du været til samtale, er du velkommen til en kort telefonisk opfølgning, såfremt du ikke får jobbet. Feedback gives ærligt og direkte, så du har mulighed for at forbedre dine chancer til fremtidige samtaler

  Persondatabeskyttelse

  Konkret ift. databeskyttelse gør følgende sig gældende:

  Dataansvarlig

  Proces Support har udpeget en persondataansvarlig som er:

  Per Schorling
  Direktør
  ps@processupport.dk

  Al henvendelse om persondata og databeskyttelse bedes sendt per email.

  Typer af persondata, som vi håndterer

  I forbindelse med rekruttering vil vi behandle personoplysninger om dig, der blandt andet omfatter:

  • Navn
  • Kontaktoplysninger
  • CPR-nr.
  • Portrætbillede
  • Lønforhold
  • Uddannelsesforhold
  • Erhvervserfaring
  • Bankoplysninger
  • Sygdomsforløb
  • Personlighedstest/-profiler
  • Profil på sociale medier, hvis åbent tilgængeligt

  Det kan endvidere i forbindelse med rekruttering være nødvendigt at behandle følsomme personoplysninger, især ifm. særligt betroede stillinger:

  • Straffeattest
  • Økonomiske forhold
  • Helbredsoplysninger
  • Oplysninger om årsag til afskedigelse eller bortvisning i tidligere job

  Formålet med at behandle data er, at sikre det bedst mulige match mellem virksomheden og dig, så det bliver en succes for begge parter, og vi indsamler og behandler kun de data, som er nødvendige for at sikre dette.

  Datasikkerhed

  For at sikre, at dine data ikke lækkes til andre, opbevares de på sikrede servere i et certificeret rekrutteringssystem, eller på vores egen server under høje sikkerhedsforhold. Vi skifter password ofte, for at sikre mod indtrængen, og vores serverlokation er overvåget 365/24/7.

  Vi benytter et rekrutteringssystem, hvor al information samles om kandidaterne, og hvor kommunikationen foregår. I nogle tilfælde foregår kommunikation via LinkedIn.

  Vi benytter et analysesystem til medarbejdertilfredshedsanalyser og lign, hvor alle besvarelser ligger i et GDPR sikret system. Ingen udover Proces Support A/S har adgang til at se individuelle svar.

  Videregivelse

  Vores kunder har adgang til nævnte rekrutteringssystem, men kun til deres specifikke job. Kunderne er informeret om fortrolighed, når adgangen gives, og har bekræftet dette.  

  I enkelte tilfælde, sendes CV, ansøgning og eksamensbeviser per email til vore kunder, og i disse tilfælde beder vi kunderne slette disse efter afslutning af forløbet, hvis det ikke fører til ansættelse.

  Fører forløbet til ansættelse, så vil vore kunder ofte opbevare materialet i deres personalemapper, som de har dataansvaret for.

  Fortrolighed

  Vi holder 100% fortrolighed om ansøgere ift. 3.part.

  1. samtaler foregår oftest hos Proces Support netop for at sikre fortroligheden for begge parter, så omgivelserne ikke nødvendigvis kan følge med i, hvad der foregår, og hvem der deltager. Dette gælder speciel for stillinger, hvor risikoen for at møde forretningsforbindelser og medarbejdere, der kender én, er stor.

  Dine rettigheder

  Indsigtsret

  Du har ret til at få oplyst, hvilke data og hvilken kategori af personoplysninger vi behandler om dig, samt hvad formålet med behandlingen er. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og til parter inden for og uden for EU. Din indsigtsret kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og til immaterielle rettigheder.

  Indsigelsesret

  Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger gøres til genstand for behandling og derved trække dit tidligere afgivne samtykke til behandlingen tilbage. Herved vælger du så også at blive slettet fra vores kandidatdatabase, og kommer kun i betragtning til stillinger, såfremt du søger dem.

  Korrektionsret

  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller vildledende, retter vi dem gerne, hvilket f.eks. kan gøre sig gældende ved opdaterede ansættelsesforhold. 
  Du skal henvende dig til den dataansvarlige for at få data rettet.

  Sletningsret

  Oplysninger om dig gemmes i 6 mdr. hvorefter du vil modtage en mail, hvori du kan bekræfte, at du stadig ønsker at være i systemet.

  Det kræver en aktiv handling (bekræftelse) af dig før data bevares, så svarer du ikke, så slettes du automatisk fra vores kandidatdatabase.

  Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine data i systemet ved henvendelse til den dataansvarlige.