Sekretær til Almennyttig Fond (stillingen er besat)

Sydfyns Elforsynings Almennyttig Fond

Nytænkende sekretær til Almennyttig Fond

Hvis du vil være med til at opstarte, udvikle og drifte en helt ny almennyttig fond - Sydfyns Elforsynings Almennyttig Fond (SEAF) – så har vi den perfekte stilling til dig.

Sydfyns Elforsyning er en dynamisk og nytænkende virksomhed, som har skabt rammerne for oprettelse af en ny og selvstændig Almennyttig Fond til gavn, glæde og udvikling af Sydfyn. Formålet er at foretage almennyttige uddelinger til projekter, der bidrager til en innovativ udvikling på Sydfyn, herunder særligt på energi- og miljøområdet, idræt, kultur og andre almennyttige projekter.

Vi søger derfor en udadvendt, innovativ og selvstændig sekretær, som kan stå for den daglige drift af SEAF, og samtidig være opsøgende i forhold til relevante projekter. Stillingen er en nyoprettet projektstilling tidsbegrænset til 31/12-2016 , hvilket giver dig rig mulighed for, at sætte dit personlige præg på udformningen af din arbejdsdag, og dermed på udviklingen af jobbet.

Stillingen er normeret til 20 timer pr. uge i gennemsnit, men den konkrete arbejdstid er afhængig af mødeaktivitet og deltagelse i arrangementer, som må forventes at ligge tidsmæssigt spredt, herunder også i løbet af aftener og weekender.

Der er afsat 20 mio. kr. til Fonden, og den årlige uddeling vil udgøre ca. 2 mio. kr.

Dine arbejdsopgaver
Som Sekretær for SEAF er du nysgerrig, forretningsorienteret og proaktiv i forhold til donationer og projekter. Du sørger for, at skabe de rigtige rammer for Fondens arbejde, hvilket betyder, at du har ansvaret for den daglige drift, herunder markedsføring af og kommunikation om Fonden på hjemmeside og sociale medier. I tæt samarbejde med Fondens bestyrelse sikre du korrekt behandling af indkomne ansøgninger, og du vil i hverdagen være Fondens ansigt udadtil.

Derudover vil dine opgaver være:

  • Planlægning og klargøring til bestyrelsesmøder i samarbejde med Fondens direktør
  • Deltagelse i bestyrelsesmøder og være referent
  • Behandling af indkomne ansøgninger og udarbejdelse af præsentationer til bestyrelsesmøder
  • Vedligeholdelse af hjemmeside og sociale medier
  • Aktivt opsøgende i forhold til relevante projekter, herunder evt. deltagelse i events
  • Alm. forefaldende sekretærfunktioner som referatskrivning, korrespondance og arkivering m.m.

Din profil
Du er en udadvendt og engageret person med et bredt sydfynsk netværk, som har erfaring med fondsarbejde, foreningsarbejde eller lign.

Du har en naturlig nysgerrighed og interesse i, hvad der rør sig i dit nærområde og fanger de gode og målrettede initiativer, som understøtter Fondens formål. Du har lyst til at bidrage til udviklingen på Sydfyn både erhvervsmæssigt, idrætsmæssigt og kulturelt, og har interesse i alle tre områder.

Du er som person struktureret, selvstændig og omgængelig, med let til smil og humoristisk sans. Du sætter pris på, at kunne benytte faciliteterne på en større arbejdsplads og bidrager positivt til fællesskabet, men er også glad for at have et selvstændigt ansvar i SEAF, hvor du vil være ansat.

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond tilbyder dig
Vi giver dig alle muligheder for, at sætte dit personlige aftryk som sekretær for Fonden. Du får mulighed for faglig og personlig udvikling, og du kan trække på mange forskellige personalegoder f.eks. frokostordning, fitnessmedlemskab og sundhedssikring. Du får naturligvis bærbar computer, mobil og internet på hjemmeadressen, da du vil skulle være til rådighed på skæve tidspunkter.

Interesseret?
Kontakt vores HR Partner, Proces Support A/S – Per Schorling - på telefon 2332 5825 for en umiddelbar vurdering af din profil ift. jobbet.

Finder du jobbet interessant, sender du din skriftlige ansøgning inkl. CV som .pdf til <link>job@processupport.dk mrk. ”SEAF– sekretær”.

Ansøgningsfrist: søndag den 17. januar 2016
Alle ansøgninger behandles fortroligt.
<link file:573 _blank download jobopslaget>Download jobopslaget her


Om Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond
Sydfyn Elforsynings Almennyttige Fond’s formål er at styrke Fonden Sydfyns Elforsyning og datterselskabers virksomhed og omdømme, ved at foretage almennyttige uddelinger. Uddelinger kan ske til projekter, der bidrager til en innovativ udvikling på Sydfyn, herunder særligt på energi- og miljøområdet, samt at støtte idrætsmæssige, kulturelle og andre almennyttige formål, der positionerer Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond som et aktiv for Sydfyn.